خط مشی گذاری ایرانی

خط مشی گذاری ایرانی

امیرحسام بهروز
0 MB
دانلود
تعداد دانلود 430 بار

توضیح

هدف خط مشی گذاری ایرانی:

نشر، گسترش ونهادینه سازی مفاهیم و دستاوردهای خط مشی گذاری دولتی و سیاستگذاری عمومی به سوی ایران اسلامی پیشرفته می باشد.

رسالت خط مشی گذاری ایرانی:

-کمک به ارتقای سطح خط مشی گذاری و سیاستگذاری ملی؛ -محک زنی خط مشی ها -مطالبه گری و پاسخگو ساختن خط مشی گذاران و کارگزاران عمومی

فعالیت خط مشی گذاری ایرانی:

✅ ارائه گزارش های مدیریتی ✅ ارائه خلاصه و ترجمه بهترین مقالات مرتبط ✅ بررسی پرونده های ویژه و سیاستی ✅ارائه آخرین شاخص ها و گزارش های منتشر شده در دنیا ✅ آموزش مفاهیم مدیریت و خط مشی گذاری به صورت سریالی ✅ ارائه کتاب های پراستناد در حوزه های مختلف ✅ ارائه آخرین اسنادو قوانین تصویبی ✅ آرشیو کامل و دسته بندی شده ی تمامی مطالب در وب سایت خط مشی گذاری ایرانی

شماره پشتیبانی

09016300110

Description

Publishing, disseminating and streamlining the concepts and achievements of government policy and public policy toward advanced Islamic Iran.

logo-samandehi