سگال | segal

سگال | segal

مسعود سجودی حقیقی
0 MB
دانلود
تعداد دانلود 1338 بار

توضیح

سگال اجازه می دهد تا دانش آموزان ایرانی داخل و به ویژه در خارج از ایران درس های اصلی دبیرستان را براساس نظام آموزشی ایران از طریق ویژگی های زیر بدانید:

1- آموزش ویدیویی توسط معلمان متخصص 2- راه حل های ویدئویی تمرینات آموزشی برای درس های ذکر شده 3- امتحانات جامع و فصل توسط امتحانات دوره های دبیرستان. 4- ویدئو آموزشی برای دانشجویان توصیه می شود تا روش های بهینه مطالعه را یاد بگیرند 5- نمودارهای فردی برای هر دانش آموز

شماره پشتیبانی

02126415570

Description

Segaledu allows Iranian students inside and specially outside Iran to learn major high school's lessons according the educational system of Iran through following features:

1- video teaching of lessons by specialists teachers 2- video solutions of training exercises for mentioned lessons 3- comprehensive exams and chapter by chapter exams of High school's lessons. 4- Video Educational advises for studends to learn optimal methods of study 5- Individual study charts for each student

logo-samandehi