گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

علی شکاری فرد
3.67 MB
دانلود
تعداد دانلود 121 بار

توضیح

این برنامه شامل گرامر کاربردی و ضروری در زبان انگلیسی است.

این برنامه به توضیح بخش های مختلف گرامر زبان انگلیسی می پردازد. و شامل موارد زیر می باشد.
1. جملات شرطی
2. افعال مجهول
3. نقل قول
4. ضمایر
5. اسم ها
6. افعال کمکی
7. صفات
8. قیدها
9. ضمائم پرسشی
10. افعال بی قاعده
11. حروف تعریف
12.زمان ها
ونکات مهم دیگر

شماره پشتیبانی

09913498412

logo-samandehi