آسپیرین

آسپیرین

حمیدرضا شفیعی
25.21 MB
دانلود
تعداد دانلود 309 بار

توضیح

شما با آسپیرین میتوانید داروخانه خود را در زمینه های خرید دارو ،قیمت دارو ، چک ، داروی خاص بیمار ، اطلاعات خرید و فروش داروخانه ها ، جذب نیرو، کنترل تاریخ مصرف دارو و... مدیریت نمائید.افراد عادی هم از بعضی امکانات میتوانند استفاده نمایند.
میتوانید داروخانه و پزشکان و سازمانهای مربوطه آنها را ثبت و درسراسر کشور جستجو نمائید.
اطلاعات دارویی مارتیندیل و تداخلات داروها ببینید.
با پزشکان و داروسازان سوال مربوط طرح کنید و به جواب برسید.
و در آینده ای نزدیک تجهیزات پزشکی ، جستجوی دارو و نسخه در داروخانه ها به آسپیرین اضافه میشود.

شماره پشتیبانی

09132379711

Description

With aspirin, you can manage your pharmacy in the areas of drug purchase, drug prices, check-ups, special patient medications, pharmacy sales and sales information, drug control dossiers, and more. Normally, some people may use To make. You can register pharmacies and doctors and their respective organizations throughout the country. See Martindale's Drug Information and Drug Interactions. Ask doctors and pharmacists questions and get answers. And in the near future, medical equipment, pharmacy searches and prescriptions in pharmacies will be added to aspirin.

logo-samandehi