تقویم نی نی

تقویم نی نی

سیب سبز پیشرو سلامت
12.16 MB
دانلود
تعداد دانلود 9691 بار

توضیح

به نام خدا

این اپلیکیشن به شما کمک خواهد کرد که بارداری خوبی را تجربه کنید. با افزایش آگاهی، افکار و احساساتی نظیر ترس و اضطراب را مدیریت کنید . رفتارهای مرتبط به سلامت نظیر تعذیه سالم، ورزش کردن و کسب آرامش را تقویت کنید. و با شناسایی علایم خطر زمان مناسب درخواست کمک را تشخیص دهید و بهترین وضعیت سلامت را برای خود و فرزندتان ایجاد کنید.

این مجموعه با کوشش های فراوان توسط کارشناسان و متخصصان وزارت بهداشت گردآوری شده است تا قدم به قدم و هفته به هفته، در کنار مادران و پدران باشد و آنها را در فراهم کردن بستری امن و سالم برای پرورش فرشتگان کوچک شان و قدم نهادن آنها بر زمین یاری رساند.

نرم افزار پیش روعلاوه بر حفظ استانداردهای اداره سلامت مادران وزارت بهداشت و اداره اموزش و ارتقا سلامت با استفاده از مستندات علمی روز و مبتنی بر شواهد و نیز مورد تایید دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور تهیه شده است.

هر چند در تولید این مجموعه سعی شده است تا برخی نیازهای مادران باردار عزیزمان مرتفع گردد اما ممکن است نقایص و ضعفهایی نیز وجود داشته باشد که با پیشنهادات و انتقادات شما قابل حل خواهد بود.

هر هفته شامل موارد زیر است:

وضعیت جنین شما در هر هفته

وضعیت بدن شما در هر هفته

نکات بیشتر برای هر هفته

تغذیه بارداری در هر هفته

توصیه هایی برای پدران در هر هفته

همچنین در خصوص مراقبت های پیش از بارداری و بارداری اپلیکیشن های دیگری نیز توسط تیم متخصص این مجموعه تولید شده است که از طریق کانال زیر در دسترس می باشد. Ssps.company@gmail.com @app_mommy

شماره پشتیبانی

09029245280

Description

به نام خدا

این اپلیکیشن به شما کمک خواهد کرد که بارداری خوبی را تجربه کنید. با افزایش آگاهی، افکار و احساساتی نظیر ترس و اضطراب را مدیریت کنید . رفتارهای مرتبط به سلامت نظیر تعذیه سالم، ورزش کردن و کسب آرامش را تقویت کنید. و با شناسایی علایم خطر زمان مناسب درخواست کمک را تشخیص دهید و بهترین وضعیت سلامت را برای خود و فرزندتان ایجاد کنید.

این مجموعه با کوشش های فراوان توسط کارشناسان و متخصصان وزارت بهداشت گردآوری شده است تا قدم به قدم و هفته به هفته، در کنار مادران و پدران باشد و آنها را در فراهم کردن بستری امن و سالم برای پرورش فرشتگان کوچک شان و قدم نهادن آنها بر زمین یاری رساند.

نرم افزار پیش روعلاوه بر حفظ استانداردهای اداره سلامت مادران وزارت بهداشت و اداره اموزش و ارتقا سلامت با استفاده از مستندات علمی روز و مبتنی بر شواهد و نیز مورد تایید دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور تهیه شده است.

هر چند در تولید این مجموعه سعی شده است تا برخی نیازهای مادران باردار عزیزمان مرتفع گردد اما ممکن است نقایص و ضعفهایی نیز وجود داشته باشد که با پیشنهادات و انتقادات شما قابل حل خواهد بود.

هر هفته شامل موارد زیر است:

وضعیت جنین شما در هر هفته

وضعیت بدن شما در هر هفته

نکات بیشتر برای هر هفته

تغذیه بارداری در هر هفته

توصیه هایی برای پدران در هر هفته

همچنین در خصوص مراقبت های پیش از بارداری و بارداری اپلیکیشن های دیگری نیز توسط تیم متخصص این مجموعه تولید شده است که از طریق کانال زیر در دسترس می باشد. Ssps.company@gmail.com @app_mommy

logo-samandehi