نبرد جن وانسان

نبرد جن وانسان

علی شکاری فرد
2.57 MB
دانلود
تعداد دانلود 188 بار

توضیح

یک داستان واقعی
زعفر جنی که بود ؟؟
اجنه در زمان سلیمان نبی
نبرد حضرت علی (ع) وجنیان

زعفر جنی رهبر جن های مسلمان بود.عاشورای حسینی مصادف روزی شد که روز تاج گذاری زعفر جنی برای رهبری جن های مسلمان شد . برای زعفر جنی خبر اوردن که اولاد پیغمبر در محاصره است زعفر جنی تا این خبر را شنید مراسم را برهم زد و با نود هزار جن بلافاصله به کربلا رسید نزد امام حسین امد و گفت دستور بدهیددر یک چشم بهم زدن این لشکریان کافرصفت رانابود کنم
ولی امام حسین گفت نه
من باید با مظلومیت کشته شوم تا اسلام زنده بماند تو ای زعفر جنی دران جهان رستگار میشوی چون وظیفه ات را انجام دادی .

شماره پشتیبانی

09913498412

logo-samandehi