میوولاین | Mivoline

میوولاین | Mivoline

مسعود حلواچی
7.9 MB
دانلود
تعداد دانلود 346 بار

توضیح

امروزه توسعه اینترنت روش های خرید مارا به کلی دگرگون کرده است. منافع موجود در خرید اینترنتی هرروز تعداد بیشتری از مردم را به تجربه آن و ایجاد تغییر در الگو های متداول خرید ترغیب می کند. هدف ما در میوولاین ایجاد بازار آنلاین میوه و تره بار برای دسترسی آسان و با کیفیت و هوشمندانه تر به محصولات غذایی و ترویج روش خرید آنلاین در جامعه امروزی است. و برای پیشبرد این هدف با حذف حداکثری واسطه ها و عرضه مستقیم محصولات و همچنین اعمال دقیق استاندارد های بهداشتی و کیفی تلاش خواهیم کرد.
توسعه داده شده توسط شرکت بهین فناوران آرکا
https://arkatech.ir

شماره پشتیبانی

02536642920

Description

Today's Internet development has completely changed our shopping methods. The benefits of shopping online encourage more people every day to experience it and make changes to traditional shopping patterns. Our goal in Mivoline is to create a fruit and vegetable online marketplace for easy, quality and smarter access to food products and promote online shopping in today's society. And we will strive to achieve this goal by eliminating the maximum number of intermediaries and direct supply of products, as well as the strict application of health and quality standards.

Developed by ArkaTech Co., Ltd. https://arkatech.ir

logo-samandehi