قوانین حسابرسی

قوانین حسابرسی

امین حاجی پور
13.86 MB
دانلود
تعداد دانلود 1761 بار

توضیح

این برنامه شامل مجموع قوانین مورد نیاز حسابرسان و ذیحسابان به همراه آیین نامه ها و بخشنامه می باشد، قوانین موجود تا این لحظه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون بودجه سال 1397 به همراه پیوست ها
استانداردهای حسابداری و حسابرسی
قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون محاسبات عمومی کشور
قانون برنامه پنجم توسعه
قانون برنامه ششم توسعه
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون بودجه 1394
قانون بودجه 1395
قانون بودجه سال 1396
قانون برگزاری مناقصات
‌- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
- قانون دیوان محاسبات کشور
- قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
- ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 
- شرایط عمومی و خصوصی پیمان
-قانون رفع موانع تولید
-قانون تجارت
- آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره  
- آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
-قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
-قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 
قانون مالیات بر ارزش افزوده
قوانین جدید اضافه خواهند شد.

شماره پشتیبانی

09375955330

logo-samandehi