تعبیر خواب

تعبیر خواب

محسن یارمحمدی
8.37 MB
دانلود
تعداد دانلود 8949 بار

توضیح

سلام دوست خوبم

همۀ ما در طول شب یا روز خواب هایی می بینیم که ممکن است درست و صادق بوده و معنایی را در خود داشته باشند یا اینکه بی معنا باشند.
و اینکه آیا تعبیر خواب واقعیت دارد !!
بله این یک واقعیت است که در آیات و روایات زیادی مطرح شده است، دو جوان که همراه حضرت یوسف(ع) در زندان بودند خوابی دیده بودند و آنرا برای حضرت یوسف تعریف کردند تا ایشان آن را تعبیر کند. یا در آیه‌ای دیگر به خواب پادشاه اشاره می‌کند که خواب دید که هفت گاو چاق را، هفت گاو لاغر می‌خورند و...
پس اگه میخوای تعبیر خواب خودت رو بدونی برنامه رو نصب کن و همیشه تعبیرخواب هات رو ببین.
تعبیرات این برنامه از اشخاص زیر بوده :

امام جعفر صادق
یوسف نبی
محمد بن سیرین
حضرت دانیال
منوچهر مطیعی تهرانی
آنلی بیتون
هانس کورت
لوک اویتنهاو
لیلا برایت
اچ میلر
جابر مغربی
ابراهیم کرمانی
کتاب سرزمین رویاها

خواهشمندیم کم و کاستی های برنامه رو اعلام کنید تا برطرف شود.

شماره پشتیبانی

09120000000

Description

sleep

logo-samandehi