TamizSho - تمیزشو

TamizSho - تمیزشو

عطا ایروانی
10.16 MB
دانلود
تعداد دانلود 1548 بار

توضیح

تمیز شو اولین اپلکیشن خدماتی برای قالیشویی ها و خشکشویی در یک سامانه مجزا است. در این اپلیکیشن سعی بر ان آمده است که تمامی خشکشویی ها و قالیشویی های هر منطقه به صورت مجزا مشخص شوند و مشتریان به صورت آزادانه برای هر یک از خدمات خشکشویی و قالیشویی در منطقه خود مغازه مورد نظر را انتخاب میکند و ثبت سفارشات خود را به محلی مشخص میدهد.از این رو سعی بر انتخاب بهترین ها در هر یک از اصناف به صورت مجزا شده است.

شماره پشتیبانی

02188066315

Description

Tamizsho is the first service app for laundry and carpet cleaning. In this application we trying to identified individually all of laundry and carpet cleaning shops in each area and customers can freely pick the service store they want near their area and register their order to specific location. Therefore, we are try to choose the best of each guilds.

logo-samandehi