هر گاه قصد معرفی برنامه‌ای را دارید که در سیب‌اپ موجود‌ می‌باشد و قصد ارائه لینک سیب‌اپ آن را دارید،‌ لطفا از طرح زیر استفاده نمایید و به نکات زیر توجه فرمایید:

  • لطفا در ظاهر نشان دانلود تغییری ایجاد نکنید و به همان شکلی که ارائه شده اند، استفاده کنید.
  • به اندازه ی یک چهارم ارتفاع نشان دانلود، به اطراف آن فضای خالی اختصاص دهید.
  • سایز نشان دانلود باید به اندازه ای بزرگ باشد که قابل خوانش باشد.
  • سایز نشان دانلود باید به اندازه ی لوگوی سیب اپ و یا ترجیحا بزرگتر باشد.
  • رنگ فونت و پس زمینه نشان دانلود را تغییر ندهید.
  • نشان دانلود حتما باید لینکی به سیب اپ داشته باشد و استفاده از بدج بدون لینک قابل قبول نیست.
لینک دریافت "نشان دانلود از سیب‌اپ"

چند نمونه‌ از استفاده اشتباه:

wrong 1 رنگ پس‌زمینه تغییر نکند
wrong 1 المان‌ها را جابه‌جا نکنید
wrong 1 رنگ متن را تغییر ندهید
wrong 1 فونت رو تغییر ندهید
wrong 1 نسبت طول و ارتفاع را تغییر ندهید
wrong 1 نسبت طول و ارتفاع را تغییر ندهید
wrong 1 فقط از نمونه فارسی استفاده کنید
wrong 1 طرح با کیفیت را استفاده نمایید