اپل نسخه های بتای iOS 14.6 و iPadOS 14.6 را منتشر کرد

0 172

نسخه‌های بتای iOS 14.6 و iPadOS 14.6 را با شماره ساخت ۱۸F5046e برای توسعه دهندگان منتظر کرد. اگر از توسعه دهندگان اپل هستید یا اکانت توسعه دهنده دارید می‌توانید هم اکنون این بروزرسانی را دریافت کنید.

از امکانات جدیدی این نسخه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

 (۷۲۹۱۷۰۸۷)SKAdNetwork

● New Features in iOS & iPadOS 14.6 Beta

Devices can now send install-validation postbacks to multiple ad networks that sign their ads using SKAdNetwork version 3.0. One ad network receives a postback with a did-win parameter value of true for the ad impression that wins the ad attribution. Up to five other ad networks receive a postback with a did-win value of false if their ad impressions qualified for, but didn’t win, the attribution

(۶۶۲۵۶۲۷۳)Software Update

● New Features in iOS & iPadOS 14.6 Beta

You can now directly update your iOS or iPadOS device to the latest Release Candidate without removing the beta profile. After updating to the Release Candidate, you can choose to update to the next available beta or uninstall the profile to remove your device from the beta program

این نسخه را می‌توانید از پنل توسعه دهندگان اپل دانلود کنید.iOS 14.6

نظر خود را درباره این مطلب بیان کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.