بیشترین فعال سازی امسال مربوط به کدام اسمارت‌فون بوده است