معرفی قابلیت Background App refresh و آموزش غیر فعال کردن این قابلیت