دهمین سالگرد درگذشت استیو جابز 

۱۰ سال پیش در چنین روزی بزرگ مرد اپل و از تاثیرگذارترین افراد کره زمین که میراث مختلفی از خودش به جا، استیو جابز گذاشته درگذشت. 🖤

‌‌

به همین مناسبت بیانیه‌ای از طرف خانواده استیو جابز در سایت اپل منتشر شد:

یک دهه از عزاداری و التیام خاطر می‌گذرد و قدردانی ما به اندازه چیزی که از دست داده‌ایم، شده است. هرکدام از ما راه خود را برای تسلی خاطر پیدا کرده‌ایم، اما ما در یک مکان زیبا از عشق استیو و برای آنچه به ما آموخت، دور هم جمع شده‌ایم.

برای تمام هدایای استیو، این قدرت استیو به عنوان یک آموزگار بود که ماندگار شد. او به ما آموخت که می‌توانیم پذیرای زیبایی‌های جهان باشیم، در مورد ایده‌های جدید کنجکاو باشیم و اطراف را ببینیم و بیشتر از همه، در ذهن ابتدایی‌مان فروتن باشیم. هنوز چیزهای زیادی وجود دارند که از چشمان او می‌بینیم، اما استیو به ما یاد داد که حواسمان به خودمان باشد. او به ما لوازم زندگی کردن داد و حواسش به ما بود.

یکی از مهم‌ترین منابع دلداری ما، ارتباط استیو با زیبایی بود. دیدن هر چیز زیبایی او را به یاد ما می‌آورد. او هرگز ایمان خود به زیبایی وجود را از دست نداد. حافظه برای آنچه در قلب ما وجود دارد، کافی نیست. ما عمیقا دلتنگش هستیم و از اینکه به عنوان همسر و پدر او را در کنارمان داشتیم، خوشحال بودیم

استیو جابز
Comments (0)
Add Comment