رفتن به محتوا رفتن به فوتر
چگونه موقعیت آیفون خود را پیدا کنیم؟
چگونه موقعیت آیفون خود را پیدا کنیم؟
شاید بدترین اتفاقی که ممکن است برای آیفون شما بیفتد، گم شدن و یا دزدیده شدن آن باشد! همه‌ی ما اطلاعات و داده‌های مهمی را در آیفون خود نگهداری می‌کنیم که در صورت مفقود شدن و یا دزدیده شدن، اگر از آن‌ها بک‌آپ نگرفته باشیم، حجم بالایی از آن‌ها را از دست می‌دهیم. خوشبختانه آیفون‌ها،…