مجموعه قوانین عدالت گستر

مجموعه قوانین عدالت گستر

اشکان نجمایی
24.47 MB
دانلود
تعداد دانلود 2369 بار

توضیح

1-قوانین عمومی 2-قوانین حقوقی 3-قوانین جزایی 4-قوانین مالی و تجاری 5-قوانین ثبتی 6-قوانین بیمه 7-قوانین بین الملل 8-قوانین اداری 9-قوانین و مقررات اصلاحات ارضی10-قوانین اب وفاضلاب ومحیط زیست11-قوانین حمل و نقل وراهنمایی ورانندگی 12-قوانین نیرو 13-قوانین نفت  14- قوانین امور اقتصادی و دارایی 15-قوانین ورزش و جوانان   16-  قوانین فرهنگ و ارشاد اسلامی  17-قوانین صنعت، معدن و تجارت  18-قوانین جهاد کشاورزی  19- قوانین راه وشهر سازی20- قوانین تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  21-  قوانین اموزش و پرورش 22- قوانین سازمان انرژی اتمی 23- قوانین بازار اوراق بهادار 24-  قوانین دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح   25-قوانین پزشکی وبهداشتی ودارویی 26-قوانین اساسی کشورها 27-ارای وحدت رویه دیوان عالی کشور28-نظریه های مشورتی29-مجموعه نکات حقوقی 30-درگاه خدمات الکترونیک قضایی31-جستجوی وکلا32-اخرین اخبار حقوقی و قضایی33-اخرین اخبار اتحادیه سراسری کانون وکلا34-اخرین اخبار قوانین جدید التصویب35-نمونه اسناد حقوقی(مجموعه کامل قراردادها و...) 36-بانک ارای قضایی

شماره پشتیبانی

09139984682

Description

  1. General Rules 2. Rules of Criminal Procedure Law 3. 4. 5. financial and business registration laws 6-Insurance 7-law, administrative law, international law 8. 9. Rules and Regulations Arzy10-laws-laws Zyst11 water and sewage environment junior high shipping 12-rules driving force laws economic and financial Affairs 15 14 13 oil-laws-laws, the laws of culture youth and Sports 16. 17. laws of industry, mine and trade of Agriculture 19- 18-rules rules of the road Sazy20- city, rules of Cooperatives, Labour and social welfare Education law 21. 22. 23. laws of the atomic energy organization of securities market law 24. law of Defence and armed forces Logistics 25 medical and health-laws Vdarvyy 26-constitutions of countries 27-vote Supreme Court precedent Kshvr28-theory Mshvrty29-series 30-port electronic services Qzayy31-search legal Notice Vkla32-Union center for the latest legal news and Qzayy33-Latest News-Latest News Vkla34 new rules Altsvyb35-sample legal documents (contracts and complete set ...) 36-bank judicial decisions

logo-samandehi